Eğitim yaklaşımımız

Toby Eğitim Yaklaşımı; Eğitim bilimlerinde önemli bir yere sahip olan
David A. Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayanmaktadır.

egitim sistemi